Zakres badania specjalistycznego dla kierowców

przez | 22 stycznia, 2018

Chcąc uzyskać dokument uprawniający do kierowania samochodem, musimy przejść przez różne specjalistyczne badania, które uprawniają nas do prowadzenia samochodu. Te same badania okresowe muszą przechodzić również niektórzy kierowcy posiadający prawo jazdy. Zakres badań jest uzależniony od kategorii prawa jazdy, jakie nas interesuje.

Ubiegając się o prawo jazdy kategorii A, będziemy musieli być przygotowani na badania stężenia cukru we krwi oraz konsultację okulistyczną. Lekarz uprawniony do badań kierowców może także wysłać nas na badania naszego pola widzenia. Posiada on również możliwość skierowania nas na inne rodzaje badań w zależności od sytuacji. Więcej informacji na stronie o badaniach kierowców w Warszawie – www.badania-kierowcow.info.pl.

Jeżeli zdajemy na prawo jazdy kategorii B, dotyczą nas także te same wytyczne dotyczące konkretnych badań. Inne kategorie prawa jazdy tj. C, D, E, D+E, mają przypisaną inną listę wymaganych konsultacji. Mogą znaleźć się w niej ocena widzenia zmierzchowego lub reakcji na olśnienie. Nyktometria, bo o niej mowa ocenia także zdolność widzenia barwy czerwonej. Lekarz badający kierowców wymienionych kategorii może także wnioskować o wykonanie badań i konsultacji laryngologicznych. W ich skład może wchodzić specjalistyczne badanie audiometryczne, dające obraz stanu naszego słuchu. Dzięki nim możliwe jest wykrycie nawet drobnych wad tego narządu. Kierowcy oraz kandydaci na kierowców owych kategorii mogą spodziewać się także skierowania do poradni neurologicznej, celem rozpoznania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego układu, które mogłyby zaważyć na zdolnościach do kierowania pojazdami. Dzięki temu badaniu oraz dodatkowym (na przykład EKG), lekarz ma pewność, że nie posiadamy istotnych zaburzeń uniemożliwiających nam możność uzyskania uprawnień do jazdy samochodem. Po wykonaniu całego pakietu badań, wydaje on decyzję o dopuszczeniu nas do kursu praktycznego lub dalszego kierowania pojazdem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *